Patroni konferencji


PATRON HONOROWY


Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego