Organiztorzy


 

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia przy współpracy z zewnętrznymi ekspertami.

Komitet Naukowy Konferencji
Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski (Przewodniczący Komitetu Naukowego)
e-mail: tomasz.hermanowski@wum.edu.pl
Prof. dr hab. Stanisław Marciniak
Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz
Prof. dr hab. Agnieszka Słowik
Prof. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz
Prof. dr hab. Bolesław Samoliński
Prof. dr hab. Jaroslaw Pinkas
Dr hab. Adam Kobayashi
Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof.PW
Prof. nadzw. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Dr hab. n. med. Dariusz Timler
Dr hab. Andrzej Śliwczyński
Dr hab. Zofia Zymonik, prof. PWr
Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW
Dr inż. Jolanta Korkosz - Gębska
Dr inż. Małgorzata Chmielewska
Dr Mira Lisiecka-Biełanowicz
Dr inż. Małgorzata Fiałkowska-Filipek
Dr Renata Lotek-Waćkowaka
Dr Piotr Samel-Kowalik
Dr Artur Prusaczyk
Dr Jarosław Frąckowiak
Dr hab. n. med. Andrzej Fal

Komitet Redakcyjny
Beata Skibińska(Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego)
Dr inż. Jolanta Korkosz - Gębska
Dr Daria Biechowska
Dr Jaroslaw Kosiaty
Andrzej Szczypior
Komitet Organizacyjny Konferencji
Kinga Dziok(Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)
e-mail: kinga.dziok@gmail.com
Urszula Cegłowska
Magdalena Zielińska
Stanisław Brzozowski
Beata Skibińska
Kinga Labunets
Joanna Niewińska


#konferencja #leanoz #warszawskiuniwersytetmedyczny #ochronazdrowia #zdrowie