Faza pilotażowa


Realizacja fazy pilotażowej nie byłaby możliwa bez nieocenionej pomocy dyrekcji szpitali oraz personelu medycznego, którym Zespół projektowy składa serdeczne podziękowania za przekazanie specjalistycznej wiedzy medycznej na temat procesu leczenia pacjentów po udarze mózgu oraz za życzliwe przyjęcie podczas zrealizowanych wizyt referencyjnych.

Faza Pilotażowa Projektu LeanOZ trwała od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. W ramach tej Fazy realizowano zadania projektowe od 5 do 7.
Zadanie 5 polegało na pilotażowym przeprowadzeniu mapowania procesów w wybranych podmiotach leczniczych.
Zadanie 6 miało na celu przygotowanie kolejnej wersji standardów VSM w procesach leczenia z wykorzystaniem narzędzi Lean Management. Zadanie to zostało zakończone w grudniu 2018 r. Wnioski z realizacji zadania można przeczytać w dokumencie „Informacje o fazie pilotażowej”
Zadanie 7 polegało na przygotowaniu wybranego podmiotu leczniczego do wdrożenia projektu usprawnień Lean Management.


Realizacja Celów Fazy Pilotażowej nastąpiła poprzez:

  • Nawiązanie współpracy z wybranymi podmiotami, wskazanymi w Liście intencyjnym, podpisanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (lista podmiotów przedstawiona w załączonym dokumencie)
  • Przeprowadzanie Gemba Walk w każdej z placówek oraz w Instytucie Psychiatrii i neurologii w Warszawie oraz odbycie 13 wizyt referencyjnych w wybranych placówkach medycznych
  • Opracowanie map procesu leczenia pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu w wybranych szpitalach
  • Opracowanie standardów mapowania strumieni wartości procesu leczenia pacjentów po udarze mózgu
  • Przeprowadzanie Gemba Walk w każdej z placówek oraz w Instytucie Psychiatrii i neurologii w Warszawie oraz odbycie 13 wizyt referencyjnych w wybranych placówkach medycznych
  • Przeprowadzenie szkolenia w wytypowanej placówce medycznej

Zapraszamy do zapoznania się z całym opisem Fazy Pilotażowej Projektu, dostępnym w załączonym poniżej dokumencie – „Informacje o fazie pilotażowej”.

Informacje o fazie pilotażowej

145219 B

Pobierz