Partnerzy konferencji


PARTNERZY KONFERENCJIInicjatywa Angels

Inicjatywa Angels to projekt, którego celem jest poprawa jakości opieki udarowej na świecie, wspierany przez Europejską oraz Światową Organizację Udarową.
Nasza misja jest prosta. Zwiększyć liczbę pacjentów leczonych w szpitalach przystosowanych do leczenia udarów oraz zoptymalizować jakość leczenia we wszystkich istniejących ośrodkach udarowych. Budujemy globalną społeczność ośrodków udarowych i szpitali przystosowanych do leczenia udarów, codziennie pracując na rzecz poprawy jakości leczenia każdego pacjenta z udarem. Wesprzyj nas w tym dążeniu przystępując do Inicjatywy Angels, aby dać życiu szansę.

Inicjatywa Angels broszura

9778968 B

Pobierz