Bibliografia

J. K. Liker, Droga Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2005.

M. Imai, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.

M. Dercz, i in., Ustawa o działalności leczniczej – podsumowanie dwóch lat funkcjonowania, PWC, Warszawa 2013.

S. Golinowska, i.in., Równowaga finansowa i efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia, Vesalius, Kraków 2012.

M. Imai, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2006.

C. S. Kim et al., Lean Health Care: What Can Hospitals Learn from a World-Class Automaker?, Journal of Hospital Medicine, Vol 1,  London, June 2006.

P. S. Gill, Application of Value Stream Mapping to Eliminate Waste in an Emergency Room, Global Journal of Medical Research, USA 2012 Volume 12, Issue 6.

A. Byrne, The Lean Turnaround: How Business Leaders Use Lean Principles to Create Value and Transform Their Company, McGraw-Hill, New York 2013.

M. Gujski, W. Kalbarczyk, Z. Tytko, A. Ścibek; Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje; Instytut Ochrony Zdrowia, 2013 r.

Gustavsson A. i inni, Cost of disorders of the brain in Europe 2010, Eur. Neuropsychopharmacol,  2011 r.

Poksinska B., The Current State of Lean Implementation in Health Care, Quality Management in Health Care: October/December 2010 - Volume 19 - Issue 4 – s. 319–329.