Konferencja 2021


*Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat potencjału wdrożenia Lean management w polskiej ochronie zdrowia!
Ankieta jest anonimowa

Konferencja będzie odbywać się zdalnie na platformie Zooom

Konferencja Naukowa PTEZ
„Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym.
Lean Management w Ochronie Zdrowia”

pod patronatem honorowym

Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz
Marszałka Województwa Mazowieckiego

17 września 2021 roku, godz. 10:00-16:50
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Litewska 14/16, s. 202
02-576 Warszawa

Program Konferencji

Godz. Temat wystąpienia Prelegenci
10:00 - 10:30

Rejestracja gości

I Sesja – Przywitanie gości, wykłady inauguracyjne
Temat: Determinanty usprawnień organizacyjnych technologii medycznych
Przewodniczy prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

10:30 - 11:00

Restrukturyzacja i modernizacja polskich szpitali


Udary mózgu jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej

Cele badawcze Projektu Lean OZ

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Gadomski

Prof. dr hab. Agnieszka Słowik

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

11:00 - 11:15

Specyfika zarządzania organizacją szpitala
w porównaniu z organizacjami przemysłowymi

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

11:15 - 11:30

Zarządzanie strumieniem wartości w leczeniu udaru mózgu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Mgr Stanisław Brzozowski

11:30 - 11:45

Inicjatywa Angels – międzynarodowy projekt na rzecz poprawy jakości procesów w oddziałach udarowych

Dr hab. n. med. Michał Karliński

11:45 - 11:55

Przerwa

II Sesja - Wdrażanie metod zarządzania procesowego w leczeniu szpitalnym
Przewodniczy dr hab. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE

11:55 - 12:15

Postępy w leczeniu udaru mózgu w województwie mazowieckim

Dr hab. Adam Kobayashi

12:15 - 12:35

Lean management jako innowacja organizacyjna w zarządzaniu Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

Mgr farm. Urszula Cegłowska

12:35 - 12:55

Optymalny model opieki długoterminowej po udarze mózgu

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

12:55 - 13:10

Implementacja koncepcji Lean Healthcare w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Mgr piel. Ada Lisowska
Rat. Med., inż. Arkadiusz Wilczek

13:10 - 13:25

Przerwa

III Sesja – Zarządzanie procesowe technologiami medycznymi z wykorzystaniem technik
z grupy Lean Management
Przewodniczy prof. dr hab. Stanisław Marciniak

13:25 - 13:45

Uwarunkowania zastosowania procesowych metod zarządzania w różnych aspektach działalności opieki zdrowotnej

Prof. dr hab. Stanisław Marciniak

13:45 - 14:05

Prawidłowe mapowanie procesów jako podstawowy warunek wykorzystania różnych technik Lean Management

Mgr inż. Jarosław Gębski

14:05 - 14:25

Przegląd możliwości stosowania metod i technik inżynierii produkcji w opiece zdrowotnej

Dr inż. Bartłomiej Gładysz

14:25 - 14:45

Założenia LHSE – Lean Healthcare Systems Engineering

Prof. Bohdan W. Oppenheim (Loyola Marymount University, Los Angeles, California, USA)
Dr inż. Aleksander Buczacki

14:45 - 15:05

Idea i rozwiązania lean management w konfrontacji z sytuacjami kryzysowymi na przykładzie COVID-19

Dr hab. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE
Dr hab. Waldemar Wierzba, prof. AHE

15:05 - 15:35

Panel dyskusyjny

15:35 - 15:50

Przerwa

IV Sesja – Prezentacje oryginalnych prac studenckich
Przewodniczy dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska

15:50 - 16:00

Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

Dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska

16:00 - 16:30

Prezentacje prac studenckich

Ocena jakości wytycznych praktyki klinicznej
za pomocą narzędzia AGREE II.
Bariery i strategie w implementacji
wytycznych klinicznych.

Mgr farm. Magdalena Zielińska

Mgr Marta Andrzejewska
Mgr inż. Magdalena Damentko
Mgr farm. Kinga Dziok
Lic. Sylwia Połeć

16:30 - 16:40

Zakończenie Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski


#konferencja #leanoz #warszawskiuniwersytetmedyczny #ochronazdrowia #zdrowie